Clean Code w pigułce #1

Jak już pisałem w poprzednim poście jestem w trakcie czytania książki Czysty Kod. Podręcznik dobrego programisty. Pomyślałem sobie, że w trakcie czytania będę starał się wypisywać zawarte tam rady. Efektem tychże notatek będzie właśnie ten wpis. Mam nadzieję, że komuś taki spis dobrych zasad w pigułce się przyda. A ja będę miał go w jednym miejscu :)

Zdecydowałem się na wypisywanie porad zgodnie z rozdziałami książki.

1. Znaczące nazwy:

 • nazwy przedstawiające intencję
 • unikanie dezinformacji
 • wymawialne nazwy
 • nazwy łatwe do wyszukania

2. Funkcje:

 • możliwie jak najkrótsze (max 20 wierszy)
 • najlepiej bez lub jedno argumentowe
 • pojedyncza odpowiedzialność
 • jeden poziom abstrakcji
 • bloki try{} catch{} w osobnej funkcji

3. Komentarze:

 • jak najmniej (samo komentujący się kod)
 • dozwolone komentarze:
  • komentarz z rodzajem licencji
  • TODO
  • komentarze ostrzegające
 • nie komentujmy na siłę
 • nie zostawiajmy za komentowanych fragmentów kodu

4. Formatowanie:

 • małe pliki (klasy) są lepsze niż duże
 • u góry klas najogólniejsze metody poniżej coraz bardziej szczegółowe
 • pionowe odstępy między segmentami kodu
 • funkcja wywoływana zaraz pod funkcją wywołującą
 • wiersze maksymalnie 120 znakowe
 • spacje wokół operatorów
 • wcięcia poziome oddzielające bloki kodu
 • spójne formatowanie w całym zespole

5. Obiekty i struktury danych:

 • NIE dodawać na ślepo setterów i getterów
 • przestrzegajmy prawa Demeter
 • unikanie „wraków pociągów”, czyli kodu postaci: a.getB().getC().getD().getZ().doSth();
 • unikać hybryd (trochę obiekt, trochę struktura danych)

6. Obsługa błędów:

 • wyjątki zamiast kodów powrotu
 • NIE zwracamy null
 • NIE przekazujemy null
 • tworzenie komunikatów błędów z informacją o typie awarii i co miało się wykonać oraz przesłanie ich w wyjątku

7. Granice:

 • separacja obcego kodu od naszego
 • testy „uczące” obcego kodu
 • wzorzec Adapter

8. Testy jednostkowe:

 • kod testów jest tak samo ważny jak kod produkcyjny
 • czytelność testów
 • w testach nie jest tak istotna wydajność
 • jedna asercja na test – niekoniecznie
 • jedna koncepcja na test
 • testy powinny spełniać zasady F.I.R.S.T.
  • Fast – szybkie
  • Independent – niezależne
  • Repeatable – powtarzalne
  • Self-Validating – samo kontrolujące się
  • Timely – o czasie

9. Klasy:

 • organizacja klas (od góry):
  • publiczne stałe statyczne
  • prywatne zmienne statyczne
  • prywatne zmienne instancyjne
  • publiczne metody
  • prywatne metody
 • klasy powinny być małe
 • pojedyncza odpowiedzialność (SRP)
 • niewiele zmiennych instancyjnych
 • zachowanie dużej spójności

Leave a Reply

Your email address will not be published.